ходатайства

Докази в цивільному процесі за новим ЦПК

докази за новим ЦПК

Суд може не прийняти  ваші докази у справі, якщо ви не подасте їх вчасно.

За нормами нового ЦПК,   докази  в обгрнутування своєї правової позиції подаються за суттєво зміненим порядком. Тепер позивач повинен подати  всі докази  по справі разом із своєю позовною заявою.

Дуже часто  в судовій практиці бувають випадки, коли позивач звертаючись до суду. не має об’єктивної можливості надати всі необхідні докази у справі. Такі ситуації виникають тому, що одна із сторін  скриває від іншої  інформацію та документы. Це  призводить  до того, шо правильно сформулювати  позовні вимоги спочатку на практиці буває доволі складно.

Общение с судом через канцелярию

Ко мне обращаются клиенты, у которых дела уже находятся в производстве суда.  При этом на мои вопросы о том, почему Вы не поставили в деле тот  или иной вопрос, почему не заявили такое-то ходатайство, они утверждают, что они заявляли ходатайство, но суд  его не  удовлетворил.