докази за новим ЦПК

Суд може не прийняти  ваші докази у справі, якщо ви не подасте їх вчасно.

За нормами нового ЦПК,   докази  в обгрнутування своєї правової позиції подаються за суттєво зміненим порядком. Тепер позивач повинен подати  всі докази  по справі разом із своєю позовною заявою.

Дуже часто  в судовій практиці бувають випадки, коли позивач звертаючись до суду. не має об’єктивної можливості надати всі необхідні докази у справі. Такі ситуації виникають тому, що одна із сторін  скриває від іншої  інформацію та документы. Це  призводить  до того, шо правильно сформулювати  позовні вимоги спочатку на практиці буває доволі складно.

Якщо звертаючись до суду із позовом, ви не маєте  реальної можливості надати всі необхідні докази у справі, ви повинні повідомити суд про це та надати підтвердження того, що вами вжито всіх можливих заходів для отримання цих доказів.

Це можуть бути, наприклад,  письмові відмови у наданні інформації з підстав її кофіндеційності. Суд може визнати поважною причину неподання доказів вчасно та надати стороні строк для подання цих доказів. Але, суд буде це робити тільки за вашим зверненням.

Суд може не прийняти докази, які подані з порушенням сроку встановленого законом або судом. Якщо ви порушили цей строк, закон передбачає можливість подання доказів, але необхідно правильно обгрунтувати саме чому вами порушено цей строк з причин, що не залежали від вас.

Суттєвим нововведенням є  — обов’язковість надсилання копії всіх доказів  сторонам у справі і надання суду доказів цього надсилання. Якщо раніше адвокати намагалися надавати всі докази в останній момент, щоб не дати можливості стороні опонентів належно підготуватися,  зараз такої можливості  цивільним процесом  не передбачено. Ви повинні «розкрити карти» на стадії звернення з позовом.

Підсумовуючи, хочу зауважити, що з новими змінами в ЦПК, потрібно ще ретельніше і відповідальніше ставитися до підготовки свого позову до суду, ще професійніше обгрунтовувати свої позовні вимоги. Ключову роботу адвоката я бачу саме в підготовці позову та збиранні доказової бази.