Судебная практика

Експертиза за новим ЦПК

У судовій практиці  дуже часто виникають питання що потребують спеціальних знань, у яких ні суд ні адвокати  не є спеціалістами.      В таких випадках  відповідь на  питання, що потребують спеціальних знань, як правило, надає експертиза.  Новий цивільно-процесуальний кодекс вніс  суттєві  позитивні зміни у питання призначення експертизи у цивільному процесі, які, на мою думку, полегшують можливість отримання доказів.

Докази в цивільному процесі за новим ЦПК

докази за новим ЦПК

Суд може не прийняти  ваші докази у справі, якщо ви не подасте їх вчасно.

За нормами нового ЦПК,   докази  в обгрнутування своєї правової позиції подаються за суттєво зміненим порядком. Тепер позивач повинен подати  всі докази  по справі разом із своєю позовною заявою.

Дуже часто  в судовій практиці бувають випадки, коли позивач звертаючись до суду. не має об’єктивної можливості надати всі необхідні докази у справі. Такі ситуації виникають тому, що одна із сторін  скриває від іншої  інформацію та документы. Це  призводить  до того, шо правильно сформулювати  позовні вимоги спочатку на практиці буває доволі складно.

Исковые требования. Важные аспекты

 Исковые требования  неграмотны — проигранное дело

Когда вы обратились в суд с иском, ваши исковые требования могут быть  законными, справедливыми и обоснованными по своей сути. Кроме того, они могут подтверждаться надлежащими доказательствами: документами. показаниями свидетелей, но сама их формулировка после слова ПРОШУ: изложена некорректно. Результатом подачи такого неграмотного иска будет отказ в его удовлетворении.

Что важнее деньги или правовая позиция?

Правовая позиция не важна, важны деньги.

К сожалению, такое мнение является очень распространенным. Но, как адвокат-практик, я не совсем согласна с данным утверждением.  В современной судебной практике очень большое значение имеет грамотная правовая позиция.
Бывают ситуации, когда одна из сторон гражданского или хозяйственного процесса обращается в суд с абсолютно необоснованными и незаконными исковыми требованиями. То есть, отсутствует правильная правовая позиция. Суды первой инстанции в силу неграмотности или иных субъективных причин удовлетворяют незаконные, неправильно сформулированные, недоказанные надлежащим образом исковые требования, либо наоборот, отказывают в удовлетворении законных и обоснованных (доказанных) исковых требований.

Истец или ответчик, в чём преимущества?

Истец или ответчик, какая разница?

Истец или ответчик, в чем принципиальная разница в процессуальных правах и практических аспектах? Часто возникает вопрос, что лучше: обращаться в суд с иском, то есть, быть истцом или ждать, когда ваш оппонент сделает это первым и оставить себе роль ответчика?